ارسال تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


مشکلات عمومی

سوالات قبل از خرید

پشتیبانی مالی

بررسی و حل مشکلات مالی

پشتیبانی سرور مجازی

بررسی و حل مشکلات سرور مجازی

پشتیبانی امور دامنه

بررسی و حل مشکلات دامنه ثبت انتقال تمدید

پشتیبانی مشکلات هاست

بررسی و حل مشکلات هاست

پشتیبانی فنی عمومی

بررسی و حل مشکلات تمامی سرویس ها