بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

VDS-IR-SAS-10K-02
1,650,000 ریال ماهانه

پردازنده 3Core

فرکانس کل 2.500Ghz

رم 2 گیگابایت DDR4

هارد 50 گیگابایت SAS

سیستم عامل ویندوز لینوکس

ای پی 1 عدد

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم


VDS-IR-SAS-10K-01
1,320,000 ریال ماهانه

پردازنده 1Core

فرکانس کل 2.0Ghz

رم 1 گیگابایت DDR3

هارد 40 گیگابایت SAS-10K

سیستم عامل ویندوز لینوکس

ای پی 1 عدد

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم


VDS-IR-SAS-10K-03
شروع از 2,640,000 ریال ماهانه

پردازنده 4Core

فرکانس کل 6Ghz

رم 4 گیگابایت DDR3

هارد 100 گیگابایت SAS-10K

سیستم عامل ویندوز لینوکس

ای پی 1 عدد

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم


VDS-IR-SSD-02
1,980,000 ریال ماهانه

پردازنده 1Core

فرکانس کل 2.5Ghz

رم 2 گیگابایت DDR3

هارد 50 گیگابایت SSD

سیستم عامل ویندوز لینوکس

ای پی 1 عدد

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم


VDS-IR-SSD-01
1,650,000 ریال ماهانه

پردازنده 1Core

فرکانس کل 2.0Ghz

رم 1 گیگابایت DDR3

هارد 40 گیگابایت SSD

سیستم عامل ویندوز لینوکس

ای پی 1 عدد

مناسب برای استفاده شخصی و حجم کاری کم


VDS-IR-SSD-03
3,300,000 ریال ماهانه

پردازنده 2Core

فرکانس کل 4Ghz

رم 4 گیگابایت DDR3

هارد 50 گیگابایت SSD

سیستم عامل ویندوز لینوکس

ای پی 1 عدد

مناسب برای استفاده اقتصادی و حجم کاری بالا