بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

CL-OVH-Value
2,640,000 ریال ماهانه
 • 1 vCore

  CPU

 • 2 GB
  Memory
 • 40 GB SSD NVMe
  Storage
 • 250 Mbp
  Public bandwidth
 • 1 وی کور
  سیپیو
 • 2 گیگ
  رم
 • 40 گیگ اس اس دی
  هارد
 • 250 مگابیت
  پورت شبکه
 • نامحدود

  پهنای باند
CL-OVH-Starter
1,650,000 ریال ماهانه
 • 1 vCore

  CPU

 • 2 GB
  Memory
 • 20 GB SSD SATA
  Storage
 • 100Mbps
  Public bandwidth
 • 1 وی کور
  سیپیو
 • 2 گیگ
  رم
 • 20 گیگ اس اس دی
  هارد
 • 100 مگابیت
  پورت شبکه
 • نامحدود

  پهنای باند
CL-OVH-Essential
4,620,000 ریال ماهانه
 • 2 vCore

  CPU

 • 4 GB
  Memory
 • 80 GB SSD NVMe
  Storage
 • 500Mbps
  Public bandwidth
 • 2 وی کور
  سیپیو
 • 4 گیگ
  رم
 • 80 گیگ اس اس دی ان وی ام ای
  هارد
 • 500 مگابیت
  پورت شبکه
 • نامحدود

  پهنای باند
CL-OVH-Comfort
8,580,000 ریال ماهانه
 • 4 vCore

  CPU

 • 8 GB
  Memory
 • 160 GB SSD NVMe
  Storage
 • 1Gibt
  Public bandwidth
 • 4 وی کور
  سیپیو
 • 8 گیگ
  رم
 • 160گیگ اس اس دی ان وی ام ای
  هارد
 • 1 گیگابیت
  پورت شبکه
 • نامحدود

  پهنای باند