بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

Midline-2G
300,000 ریال ماهانه
فضا 2 گیگابایت
ترافیک 3 ترابایت
SSL رایگان
منابع کاملا اختصاصی
رم 2 گیگابایت
پردازنده 3.0GHz
  • 0 ادان دامنه اضافه
Midline-1G
200,000 ریال ماهانه
فضا ۱ گیگابایت
ترافیک 1ترابایت
SSL رایگان
منابع کاملا اختصاصی
رم ۱ گیگابایت
پردازنده 2.0GHz
  • 0 ادان دامنه اضافه
Midline-5G
500,000 ریال ماهانه
فضا 5 گیگابایت
ترافیک 10ترابایت
SSL رایگان
منابع کاملا اختصاصی
رم 3 گیگابایت
پردازنده 5.0GHz
  • 0 ادان دامنه اضافه