لایسنس سی پنل
320,000 ریال ماهانه
لایسنس اشتراکی سی پنل
قابلیت اپدیت از سمت سی پنل هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
+تمامی قابلیت های سی پنل به صورت بی نهایت
امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
امکان تغییر آنی ای پی
پشتیبان آنلاین هاست ارا
لایسنس کلود لینوکس
550,000 ریال ماهانه
لایسنس کلود لینوکس
قابلیت اپدیت از سمت سی پنل هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
+تمامی قابلیت های کلود لینوکس به صورت بی نهایت
امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
امکان تغییر آنی ای پی
پشتیبان آنلاین هاست ارا
لایسنس دایرکت ادمین
260,000 ریال ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین
قابلیت اپدیت از سمت دایرکت ادمین هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
+تمامی قابلیت های دایرکت ادمین به صورت بی نهایت
امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
امکان تغییر آنی ای پی
پشتیبان آنلاین هاست ارا
لایسنس لایت اسپید
550,000 ریال ماهانه
لایسنس لایت اسپید
قابلیت اپدیت از سمت لایت اسپید هزینه بسیار ارزان از ماه های بعد
+تمامی قابلیت های لایت اسپید به صورت بی نهایت
امکان ارائه به آی پی و سرور های ایران
امکان تغییر آنی ای پی
پشتیبان آنلاین هاست ارا