هاست دانلود -1ترابایت
2,500,000 ریال ماهانه

هاست دانلود آلمان/هتزنر

امکان بازگشت وجه در پلن های هاست دانلود وجود ندارد

تحویل آنی

خرید سالانه دامنه رایگان شامل میشود.


 • 1 ترابایت
  هارد
 • 8کور
  سی پیو
 • 4گیگ
  رم
 • 1گیگ
  پورت
هاست دانلود -1ترابایت
2,500,000 ریال ماهانه

هاست دانلود آلمان/هتزنر

امکان بازگشت وجه در پلن های هاست دانلود وجود ندارد

تحویل آنی

خرید سالانه دامنه رایگان شامل میشود.


 • 1 ترابایت
  هارد
 • 8کور
  سی پیو
 • 4گیگ
  رم
 • 1گیگ
  پورت
هاست دانلود - 10گیگابایت
150,000 ریال ماهانه

هاست دانلود آلمان/هتزنر

امکان بازگشت وجه در پلن های هاست دانلود وجود ندارد

تحویل آنی


 • 10گیگابایت
  هارد
 • 8کور
  سی پیو
 • 4گیگ
  رم
 • 1گیگ
  پورت
هاست دانلود - 500گیگابایت
1,300,000 ریال ماهانه

هاست دانلود آلمان/هتزنر

امکان بازگشت وجه در پلن های هاست دانلود وجود ندارد

تحویل آنی


 • 500گیگابایت
  هارد
 • 8کور
  سی پیو
 • 4گیگ
  رم
 • 1گیگ
  پورت
هاست دانلود -3ترابایت
3,000,000 ریال ماهانه

هاست دانلود آلمان/هتزنر

امکان بازگشت وجه در پلن های هاست دانلود وجود ندارد

تحویل آنی

خرید سالانه دامنه رایگان شامل میشود.


 • 3 ترابایت
  هارد
 • 8کور
  سی پیو
 • 4گیگ
  رم
 • 1گیگ
  پورت