بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

BW-VPS-1-0.5-20 [UAE DC]
4,290,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم512MB
هارد 20 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی امارات
فعال سازی آنی سرویس
BW-VPS-1-0.5-20 [KSA DC]
4,620,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم512MB
هارد 20 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی عربستان
فعال سازی آنی سرویس
BW-VPS-1-1-30 [UAE DC]
5,940,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم1024MB
هارد 30 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی امارات
فعال سازی آنی سرویس
BW-VPS-1-1-30 [KSA DC]
6,270,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم1024MB
هارد 30 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن عربستان
فعال سازی آنی سرویس
OP-VPS-01-512M
1,980,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم512MB
هارد 10 گیگابایت ssd
ترافیک 512 G
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی امارات
فعال سازی آنی سرویس
KVM SMART - UA1
2,900,000 ریال ماهانه
1024 MB RAM
15 GB SSD
1 IPv4
512 GB Traffic
KVM based