بخش ها

  عملیات

BW-VPS-1-0.5-20 [UAE DC]
3,500,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم512MB
هارد 20 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی امارات
فعال سازی آنی سرویس
BW-VPS-1-0.5-20 [KSA DC]
3,500,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم512MB
هارد 20 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی عربستان
فعال سازی آنی سرویس
BW-VPS-1-1-30 [UAE DC]
4,700,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم1024MB
هارد 30 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن دبی امارات
فعال سازی آنی سرویس
BW-VPS-1-1-30 [KSA DC]
4,700,000 ریال ماهانه
پردازنده1 vCPU
رم1024MB
هارد 30 گیگابایت ssd
ترافیک نامحدود
کانفیگ امنیتی ابتدایی
سرویس پشتیبانی سطح سوم ماهانه
لوکیشن عربستان
فعال سازی آنی سرویس