پشتیبانی گروه هاست ارا به این گونه است

واحد پشتیبانی : گروه A مشتریانی که در این گروه هستند شامل پشتیبانی ویژه هستند که در هفت روز هفته  24 ساعته همکاران ما به سوالات و مشکلات رسیدگی میکنند

واحد پشتیبانی گروه B :  این گروه در گروه دوم در اولویت پشتیبانی هستند و رسیدگی به مشکلات این عزیزان در سطح دوم قرار دارد و مانند گروه A 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی میشود.

واحد پشتیبانی گروه C: این گروه فقط در ساعات اداری پشتیبانی خواهند شد لازم به ذکر است که اهمیت پشتیبانی در ساعات اداری با گروه C است و کاربران بدون هیچگونه نگرانی میتوانند مشکلات خود را با واحد مربوطه مطرح کنند.

لازم به ذکر است که سطح پشتیبانی را وب سایت نمایش داده ایم و میتوانید مشاهده بفرمایید.

واحد پشتیبانی امورمالی در ساعات اداری پاسخگو کاربران است .

واحد پرسش پاسخ قبل از خرید از ساعات 08:00 تا 23:00 در روز های غیر تعطیلی پاسخگو کاربران است.

 

 

 Tuesday, June 25, 2019

« برگشت