ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,400,000ریال
1 سال
1,300,000ریال
1 سال
1,300,000ریال
1 سال
.net
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.org
1,700,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.info
800,000ریال
1 سال
1,700,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.xyz
170,000ریال
1 سال
300,000ریال
1 سال
1,600,000ریال
1 سال
.ir
100,000ریال
1 سال
43,000ریال
1 سال
50,000ریال
1 سال
.in
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.biz
1,900,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
.co
3,700,000ریال
1 سال
350,000ریال
1 سال
350,000ریال
1 سال
.bet
2,200,000ریال
1 سال
2,100,000ریال
1 سال
2,500,000ریال
1 سال
.us
1,400,000ریال
1 سال
1,400,000ریال
1 سال
1,650,000ریال
1 سال
.lt
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.ac
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
8,000,000ریال
1 سال
.app
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.art
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.as
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.asia
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.at
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.audio
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.blog
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.bz
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.ca
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.car
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.cc
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.chat
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.cl
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.cloud
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.club
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.cm
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.country
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.de
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.email
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.es
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.film
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.game
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.games
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.help
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.link
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.lol
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.mobi
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.movie
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.name
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.nl
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.nyc
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.one
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.online
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.pars
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.party
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.pro
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.ro
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.ru
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.se
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.site
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.storage
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.store
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.stream
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.tax
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.tk
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.tv
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.uk
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.vip
0ریال
1 سال
N/A
N/A
.zone
0ریال
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده