دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
100,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
.audio
4,080,000 ریال
1 سال
4,080,000 ریال
1 سال
4,080,000 ریال
1 سال
.bet
4,560,000 ریال
1 سال
4,560,000 ریال
1 سال
4,560,000 ریال
1 سال
.cloud
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
.club
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.com
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
.fun
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.in
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.me
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.monster
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.pro
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.site
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.space
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.tk
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.today
5,280,000 ریال
1 سال
5,280,000 ریال
1 سال
5,280,000 ریال
1 سال
.us
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
.xyz
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
480,000 ریال
1 سال
.net
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
.org
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
.info
1,680,000 ریال
1 سال
1,680,000 ریال
1 سال
1,680,000 ریال
1 سال
.biz
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
3,600,000 ریال
1 سال
.co
0 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ru
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.pw
450,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
N/A
.shop
1,500,000 ریال
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده

انتقال دامنه