درود با توجه باگ خطرناک شرکت وی ام ور متاسفانه تمامی سرور های هاست ارا به جز کلود تا ساعت 12 روز شنبه قطع می باشید از صبر شما سپاس گذاریم
این باگ به صورت باج افزار و تمامی اطلاعات در معرض خطر می باشد

 شنبه, فوریه 4, 2023

« بازگشت